This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site you agree to this.OK More information
Back to selection I am interested

Unit no. 9204

Basic information
property ID DG9204
Ownership personal
Layout one room + kitchenette
Overall area 27.1 m²
Floor area 25.8 m²
Price CZK 3 520 000
Floor 2
Cellar stall 1.3 m²
Completion brick
Unit state available
Current yield CZK 12 000/year
Walkable roofs can also be purchased

* Subject to VAT

DEPO GRÉBOVKA is located in the Vinohrady district. The project offers affordable housing with unique views only a few steps away from the Grébovka Park. The area of which were the former Royal vineyards has preserved its charm to this day and gives rise to a unique place to live.

You can choose from various floor sizes ranging from 1 + KK to spacious 3 + KK. Future owners can buy as part of their private units part of the walk-on roofs, thus offering unusual views of Prague's skyline.

This is an interesting investment opportunity that will only increase in value in the future. Do not compromise and start a new chapter of your life with all the benefits the project and its surroundings have to offer.

Placement on the floor and in the building

Grébovka - 9204 - Placement on the floor and in the building
Grébovka - 9204 - unit card

Výborná investiční příležitost

Projekt Depo Grébovka nabízí stabilní výnos z pronájmu jednotky už v prvním roce!

Cena jednotky
2 mil.
10 mil.
Vlastní prostředky %
10 %
100 %
Výše hypotéky 1386259
Úrok 2.35%
Doba splácení

Výnos z pronájmu jednotky 118000/rok 10,05% p.a.

Splátka hypotéky
6825 Kč/měsíčně

Upozorňujeme, že investiční kalkulačka výnosů je doplňkovým nástrojem, který umožňuje pouze orientační výpočet výnosů. Skutečný výnos investice se může od vypočteného výnosu pomocí této kalkulačky lišit, zejména v závislosti na inflaci, vývoji finančního trhu a trhu nemovitostí či jiných nepředvídatelných okolnostech a také s ohledem na individuální jednání každého uživatele. Za přesnost a správnost výnosu investice nenese naše společnost žádnou odpovědnost a na výnos vypočtený pomocí této investiční kalkulačky výnosů nevzniká uživateli vůči naší společnosti žádný nárok.

YOUR QUESTIONS

Rezidence Grébovka is a unique project, just like each of our customers is unique to us. If you have any questions regarding the project, write to us and we will answer you forthwith.

CONTACT

Are you interested in a particular apartment or need an answer to a question?
Contact our team of experienced real estate agents to provide you with a comprehensive service.
Call 725 753 753 or write to prodej@psn.cz